ANAHTARLAMA ELEMANLARI ÇALIŞMA SORULARI - 2

 

SORU ) Aşağıdaki ifadelerden hangisi kapalı bir anahtar için yanlıştır?

 

A)    Üstünden kaynak gerilimi ve yük direncine bağlı olarak bir akım geçer.

B)     Anahtar uçlarındaki voltaj kaynak gerilimine eşittir.

C)    Kapalı konumdaki anahtarın uçlarında ölçülecek direnç idealde sıfırdır.

D)    Anahtar uçlarındaki gerilim idealde sıfırdır.

 

SORU ) Uçlarında besleme voltajını ölçtüğümüz normal bir anahtar için hangi ifade doğrudur?

 

A)    Üstünden hiç akım geçmemektedir.

B)     Anahtar kapalı konumdadır.

C)    Üstünden belirli bir akım geçişi vardır.

D)    Mevcut konumda anahtar iç direnci teorik olarak sıfırdır.

 

SORU ) BJT transistörün sağlamlık kontrolü için dijital AVOmetrenin hangi konumu kullanılır?

 

A) DC voltaj kademesi                                               B) AC voltaj kademesi

C) DC akım kademesi                                                D) Diyot ölçüm kademesi

 

SORU ) Transistör uç tespiti esnasında baz ayağına , AVOmetrenin siyah probu denk geliyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

 

A) Transistör kesinlikle sağlamdır.                                           B) Transistör kesinlikle bozuktur

C) Transistör PNP tipidir                                                        D) Transistör NPN tipidir.

 

SORU ) Test esnasında sağlam bir BJT transistörün Baz – Kollektör uçları arasında AVOmetre ile ölçülecek değer ne kadardır?

A) Yaklaşık 0,7 Volt’tur          B) 5 Volt’tur                C) Yaklaşık sıfırdır                   D) 10 mV’ tur

 

SORU ) Aşağıdakilerden hangisi NPN tipi transistörün sembolüdür?

 

    A)               B)             C)               D)

 

 

 

 

 

SORU ) BJT transistörler hangi bölge veya bölgelerde anahtar vazifesi görür?

A) Sadece aktif bölgede                                              B) Sadece kesim bölgesinde

C) Aktif ve doyum bölgesinde                                     D) Doyum ve kesim bölgesinde

 

SORU ) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanını bulunuz.

A) Her transistörün kendine has sabit kollektör doyum akımı vardır.

B) Transistörlerin kollektör doyum akımları , anahtarladıkları yükün direncine bağlıdır.

C) Transistörün beta katsayısı yükseldikçe, kollektör doyum akımını karşılan baz akımı ihtiyacı artar.

D) Doyuma ulaşan transistörün baz akımı arttırılırsa kollektör akımı da artar.

 

SORU ) Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduklarını boşluklara yazınız.

            A) ( ………) Transistörün baz akımı sıfırsa, transistör kesimdedir.

            B) ( ………) Çalışmakta olan bir devre üstünde , transistörün kollektör- emiter gerilimi sıfıra çok

                                  yakın ölçülüyorsa , transistör doyumdadır

            C) (……….) Betası 50 olan bir transistörün kollektöründen 100mA akım geçiyorsa ,baz ucundan

          en az 2mA akım geçiriliyor demektir.

            D) (……….) Transistör aktif bölgede yükselteç olarak kullanılır.

SORU ) Betası 100 olan BJT transistörden 10 Amper kollektör akımı geçebilmesi için baz ucundan ne kadar akım uygulanmalıdır?

A) 10mA                     B) 100mA                   C) 1 Amper                             D) 0,01 Amper

 

SORU ) 100μF kondansatör ve seri bağlı 100KΩ direncin meydana getireceği zaman sabiti değeri kaçtır?

A) 10 s                                    B) 1 s                          C) 10 ms                                 D) 1 ms

 

SORU ) Butona basıldıktan belli bir süre geçtikten sonra yükü çalıştıran transistörlü zamanlayıcı hangi isimle anılır?

A) Turn-off                  B) Darlington               D) Turn-on                              D) Schmitt

 

SORU ) Zaman gecikmesiyle duran devrelere verilen isim nedir?

A) Turn-off                  B) Turn –on                 C) NC                                     D) NO

 

SORU ) Transistörlü zaman gecikme devrelerinde süreyi etkileyen temel elemanlar hangileridir?

A) Kondansatör ve direnç        B) Transistör ve LED               C) Röle ve diyot          D) buton ve diyot

 

SORU ) Röle uçlarını AVOmetre ile tespit ederken direnç gösteren ayaklar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Com – NO             B) Bobin uçları C) Com – NC                         D) NC – NO

 

SORU ) Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduklarını boşluklara yazınız.

A) ( ………) Röle bobinine enerji verdikten sonra kısa devre ölçülen ayaklar, ortak uç ile normalde açık uçlardır.

            B) ( ………) Röle uçlarının tamamında açık devre ölçülüyorsa röle bobini arızalıdır.

 

SORU ) Aşağıdakilerden hangisi önemli röle parametrelerinden değildir?

A) Bobin voltajı           B) Markası      C) Kontak sayısı ve çeşidi        D) Maksimum kontak akımı

 

SORU ) Aşağıdakilerden hangisi tristöre ait ayaklardan değildir?

A) Anot                       B) Baz                         C) Katot                                 D) Geyt

 

SORU ) Tristörün diğer bir adı da …….. dır.

A) SCR                       B) SBS                        C) UJT                        D) IGBT

 

SORU ) Tristörü çalıştırmak için anotuna (+) , katotuna (-) vermenin yanı sıra ………….

A)    Geyt’ine (-) gerilim verilmelidir.

B)     Geyt’ine (+) gerilim verilmelidir.

C)    Geyt ucu katota değdirilmelidir.

D)    Geyt ucuna negatif pals verilmelidir.

 

SORU ) Tristör kontrollü bir devrede anahtarlamak istediğimiz yük nereye bağlanır?

A)    Anotla kaynağın + ucu arasına

B)     Katotla kaynağın + ucu arasına

C)    Katotla kaynağın – ucu arasına

D)    Geyt ile kaynağın + ucu arasına

 

SORU ) DC’de çalışan bir tristörü yalıtıma sokmak için hangisi uygulanmaz?

A) Seri anahtarla anot akımını kesmek  B) Paralel anahtarla anot akımının yönünü değiştirmek

C) Seri anahtarla geyt akımını kesmek  D) Anot – katot arasına ters gerilim uygulamak

 

SORU ) Tristörü AC’de çalıştırırken geyt ucunu korumak için hangi eleman kullanılır?

A) FET                        B) MOSFET               C) Sigorta                    D) Diyot

 

SORU ) Tristörle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)    Tristör sadece tek yönlü akım kontrolü yapan bir anahtarlama elemanıdır.

B)     Tristör DC’de iletime girince, geyt akımı kesilse bile iletimde kalmaya devam eder.

C)    AC’de çalışan tristörü durdurmak için özel bir yönteme ihtiyaç yoktur.

D)    Tristörler yüksüz olarak ta çalışabilen elemanlardır.

 

SORU ) Aşağıdakilerden hangisi tek bileşimli transistörün kısaltmasıdır?

A) BJT B) UJT            C) FET                        D) MOSFET

 

SORU ) UJT’li gevşemeli osilatör devresinde emiter ucunda elde edilen sinyal hangisidir?

A) Kare Sinyal B) Pals Sinyali  C) Testere dişi             D) Üçgen

 

SORU ) UJT’li osilatör devresinde baz1 ucunda elde edilen sinyal hangisidir?

A) İğne palsi                B) Testere dişi             C) Kare dalga              D) Sinüsoidal

 

SORU ) Sağlam bir UJT’nin B1 ve B2 ayakları arasında ne kadar direnç görülür?

A) 5KΩ – 10KΩ        B) 1Ω – 10Ω               C) 100KΩ – 500KΩ  D) 1MΩ’dan yüksek

 

SORU ) UJT ile ilgili aşağıdaki ifadelerin önüne doğru ya da yanlış olduklarını yazınız.

 

A)    ( ………) Ateşleme gerilimine ulaşana kadar emiter ucundan dikkate değer bir akım geçişi olmaz

B)     ( ………) Emiter gerilimi, ateşleme geriline ulaşınca iletime girer ve emiter gerilimi  aniden düşer.

C)    ( ………) Emiter gerilimi, vadi gerilimi altına düşünce UJT yalıtıma gider.

D)    ( ………) UJT iletime girmedikçe B2-B1 arasından akım geçmez.

 

SORU ) Triyakı tetiklemek için en çok kullanılan eleman hangisidir?

A) Transistör               B) Diyak                      C) Tristör                    D) Diyot

 

SORU ) Aşağıdakilerden hangisi diyakın iletime geçme gerilimini karşılar?

A) 12V                        B) 5V                          C) 33V                        D) 220V

 

SORU ) Aşağıdaki sembol hangi eleman aittir?

 

A) Diyak                     B) UJT            C) Triyak                     D) FET

 

SORU ) Aşağıdaki  sembol hangi eleman aittir?

 

A) Diyak                     B) UJT            C) Triyak                     D) FET

 

SORU ) Aşağıdaki sembol hangi eleman aittir?

 

A) Diyak                     B) UJT            C) Triyak                     D) FET

 

SORU ) Eşdeğeri iki adet geytleri ortak tristörün, paralel ve ters bağlanmış haline benzeyen eleman hangisidir?

A) BJT            B) UJT            C) Triyak                     D) MOSFET

 

SORU ) Hem DC hem de AC yükleri tam saykıl anahtarlayabilen eleman aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Triyak                     B) Tristör                     D) Transistör               D) UJT

 

SORU ) Triyaklı devrelerde yük nereye bağlanır?

A) Kaynak – A2 arasına          B) Kaynak – A1 arasına          C) A1 – A2 arasına     D) G – A1 arasına